7
جنگل شموشك
امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي همواره مورد توجه گردشگــران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي گردشگري فراهم مي سازد.

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي همواره مورد توجه گردشگران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي گردشگري فراهم مي سازد. با توجه به اهداف و سياست هاي دولت در سند چشم انداز كشور كه در آن سالانه به ورود 20  ميليون گردشگر خارجي تأكيد شده است ، ايجاد زير ساخت هاي گردشگري از واقعيت هاي اجتناب ناپذير است. بر اساس ماده 8  قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مصوب 19 / 12 / 1380 ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و ايرانگــردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگــردان دولت مي تواند در مناطق مستعد كشور و قطب هاي گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضي بخش غير دولتي اجازه تأسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد. با عنايت به ماده قانوني فوق الذكر ، آئين نامه اجرائي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري در 10  ماده به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است كه به تفصيل چگونگي سطح بندي ، مراكز خدماتي ، رفاهي ، فرهنگي و گردشگري ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و اختيارات سرمايه گذاران به نحوه اجراي طرح هاي مصوب ، جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي را توضيح داده است. بر اين اساس و با توجه به اعلام آمادگي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و مردم محلي براي ارزشمند ساختن و بهره برداري از اين مناطق ، معاونت سرمايه گذاري و طرح ها و دفتر مناطق گردشگري سازمان را بر آن داشت تا به صورت همزمان و در چارچوب واحد اقدام به انجام مطالعات امكان سنجي و عملياتي نمودن مناطق نمونه مصوب در سراسر كشور بنمايد. اين اقدام نيز گامي است در راستاي اطلاع رساني بيشتر به سرمايه گذاران و كار آفرينان داخلي و خارجي علاقه مند در زمينه گردشگري ، اميدواريم كه در جهت تصميم سازي و تصميم گيري شما مؤثر باشيم.

 

 موقعيت منطقه نمونه گردشگـري جنگل شموشك در كشور

 

موقعيت منطقه نمونه گردشگـري جنگل شموشك در استان گلستان

 

 موقعيت منطقه نمونه گردشگـري جنگل شموشك در شهرستان کردکوی

 

موقعيت منطقه نمونه گردشگـري جنگل شموشك درمنطقه

 

1-مشخصات منطقه  :

نام منطقه : جنگل شموشك

استــان :  گلستان

آدرس :  استان گلستان  شهرستان كردكوي روستای شموشک

نزديك ترين شهــر  :  كردكوي

نزديك ترين روستــا :  شموشك پائين

طــول جغرافيايــي :       ً  53   َ 15   ْ 54

عـرض جغرافيايــي :        ً  30   َ 45   ْ 36

نــوع جـاذبـــه :    طبیعی

اقليــم منطقــه :  مديترانه اي معتدل و مرطوب

مساحت منطقه : 

توپوگرافـي منطقه :  جلگه اي و تپه ماهور

پوشش گياهـي منطقه :  جنگل

منابع آب موجـود : آبهاي سطحي ،چاه وچشمه

 

زير ساخت هاي استان  :

استان گلستان دارای فرودگاه ، راه آهن ، بندر و آزاد راه است

فاصلــه تا مركـــز استــان :  25 كيلومتر

فاصلـه تا مركــز شهرستــان  :  19  كيلومتر

فاصلـه تا نـزديك تريـن فـرودگــاه :  25 كيلومتر          

فاصلـه تا نـزديك تريـن ايستگـاه راه آهـن :   25  كيلومتر

فاصلـه تا نزديك تريـن بنـدر :  31  كيلومتر تا  بندر تركمن

فاصلـه تا نـزديك تريـن راه اصلـي :  13 كيلومتر

 

2- زير ساخت هاي مورد نياز تا ورودي منطقه :

خطوط انتقال گاز

زير بناهاي اوليه منطقه :  آب و برق، تلفن، پمپ بنزین ، مراکز بهداشتی

تأسيسات اقامتي و پذيرايي در شهرستان: وضعيت هتل در شهرستان كردكوي به صورت زير است.

هتل

شهرستان

تعداد

4 ستاره

3 ستاره

2 ستاره

1 ستاره

اتاق

تخت

کردکوی

1

 

1

 

 

26

46

 

 

شهرستان کردکوی فاقد  مهمان پذير است

واحدهاي پذيرايي براي منطقه مورد مطالعه در جدول زير مشخص شده است  :

واحد هاي  پذیرایی

شهر ستان

تعداد

كرد كوي

6

 

 

 

 

 

تسهيلات خدماتي در شهرستان : 

وضعيت خدمات درماني و بهداشتي در منطقه در جدول زير است:

درمانی و بهداشتی

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

شهرستان

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

کرد کوی

1

108

1

108

0

0

0

0

 

خدمات مسافرتي در جدول زير مشخص است :

خدمات مسافرتی

شهرستان

تعداد

بند الف و ب

بند ب

کردکوی

1

 

1

 

 

 

 

 

وضعيت بانك ها و موسسات مالي و اداري در جدول زير مشخص شده است:

 

 

تجارت

اقتصاد نوین

پارسیان

پاسارگاد

پست بانک

توسعه صادرات

بانک سامان

بانک سپه

رفاه

کرد کوی

4

0

0

0

1

0

0

1

1

 

کشاورزی

مسکن

ملت

ملی

توسعه تعاون

سینا

صنعت و معدن

کارآفرین

صادرات

کرد کوی

2

1

1

3

1

1

0

0

3

 

 

قوامین

مالی اعتباری مهر

جمع کل

1

1

2

 

 

تجهيزات ورزشي و تفريحي موجود در منطقه : اين منطقه فاقد تأسيسات ورزشي است.

3- تعداد جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

تعداد 5 جاذبه در این منطقه وجود دارد .

  بازارهاي اصلي هدف :  محلی ، استانی و  ملی

 داخلي :    3208021 نفر در نوروز 88   خارجي : كمتر از 2000 نفر

فصول گردشگري منطقه  :  این منطقه در تمام سال قابلیت جذب گردشگر را دارد

نرخ اشغال تخت مراكز اقامتي : 69 در صد

4- مهمترين زمينه هاي سرمايه گذاري  :

 • متل و كمپيينگ
 • اکوتوريسم با جهت گيري مناطق  جنگلي
 • تورهای کوه نوردی
 • ایجاد دهکده های توریستی
 • رستوران و چايخانه سنتي
 •  نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • گردشگري سلامت
 • ایجاد تورهای گردشگری در روستاهای منطقه
 • آلاچيق ، پيك نيك و پاركينگ
 • نظاره و پایش پرندگان

 

 

5- مطالعات در دست انجام براي منطقه :   

 • مطالعات  امكانسنجي منطقه نمونه گردشگری جنگل شموشک
 • مطالعات  طرح جامع گرد شگري استان گلستان

6- نوع تأسيسات قابل اجرا بر اساس مطالعات  :

 • متل و كمپيينگ
 • اکوتوريسم با جهت گيري مناطق  جنگلي
 • ایجاد دهکده های توریستی
 • رستوران و چايخانه سنتي
 •  نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • آلاچيق ، پيك نيك و پاركينگ
 • نظاره و پایش پرندگان

7- برنامه زمان بندي از مرحله طراحي تا بهره برداري :

برنامه زمان بندي ندارد

8- برآورد ميزان سرمايه گذاري :  130 ميليارد ريال  

9- مقدار و اعتبار مورد نياز براي زير ساخت ها :

منطقه نمونه گردشگری جنگل شموشک دارای امکانات زیر ساختی اولیه به جز گاز و برق
می باشد. اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی خطوط گاز و برق به شرح ذیل می باشد :

گاز                    2                  120میلیون تومان

برق              km2              40 ميليون تومان

10- آمار گردشگران منطقه  :

سالانه تقریبا یک میلیون و دویست هزار نفر از منطقه بازدید می کنند .

11- جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

پارک جنگلی کرد کوی- آبشار دوآب- غار گنج خانه- غار یخچال

12- قابليت ها و فرصت هاي منطقه  :

 • عبور گردشگران بیشمار از محور تهران – گرگان – مشهد
 • نزدیکی به مرکز استان برای توسعه فعالیت گردشگری
 • نزدیکی به امکانات زیر ساختی ریلی – هوایی – جاده ای استان
 • صنایع دستی متنوع
 • آب و هوای مناسب و نسبتا خنک در تابستان برای فعالیت های گردشگری
 • وجود بسترهای مناسب برای ایجاد کاربری های جدید و متنوع

13- وضعيت سرمايه گذاري فعلي در منطقه :

متقاضی سرمایه گذاری در منطقه وجود دارد .

 

 

    فاصله منطقه نمونه گردشگـري جنگل شموشک  تا ايستگاه قطار ، فرودگاه ، بندر و ...

 


14- جايگاه منطقه نمونه در برنامه ملي گردشگري و منطقه اي استان ، مصوبات هيأت دولت و مطالعات بالا دستي انجام شده :

 • مصوبات سفر ریاست جمهوری بر اساس برنامه 4و3 توسعه(سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان)
 • طرح جامع گردشگری ،سازمان منابع طبیعی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،جهاد کشاورزی و دیگر سازمان های مربوط ، در خصوص منطقه/محور نمونه گردشگری کاملا مثبت بوده و همکاری لازم در این خصوص انجام می شود

15- وضعيت مالكيت اراضــي :

مالکیت اراضی این ناحیه به صورت دولتی و خصوصی می باشد

 

16- برآورد ميزان سرمايه گذاري و زمينه هاي آن در آينده  :

برآورد می شود تا میزان 260 میلیارد ریال در آینده پتانسیل سرمایه گذاری در منطقه وجود داشته باشد .

 

17- نظر اوليه دستگاه هاي ذير بط در مورد امكان تأمين خدمات زير بنايي ( آب ، برق ، تلفن ، گاز ، راه )  :

 

18- زمان مورد نياز براي شروع عمليات  :

زمان مورد نیاز برای شروع عملیات 20 ماه می باشد.

 

19- اثرات ويژه راه اندازي منطقه نمونه در سطوح ملي و منطقه اي  :

 • تقویت و تجهیز جاذبه های طبیعی منطقه
 • تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احداث و راه اندازی مجتمع های توریستی
 • درآمد گردشگری جایگزینی مناسب به جای درآمد نفتی
 • ایجاد تور های طبیعت گردی
 • افزایش اشتغال پایدار
 • آشنایی مردم منطقه با فرهنگ گردشگران

20- ميزان اشتغال زائي مستقيم و غير مستقيم پس از راه اندازي منطقه  :

120 تا 160 نفر  

 

 

 

امتيازات ويـژه :

- صدور موافقت نامه تأسيس منطقه نمونه به عهده سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگـري است.

- تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات خدماتي ( آب ، برق ، راه )  تا محل اجراي طرح

- تأمين وام ( تسهيلات ) پس از بيست درصد هزينه كرد ( پيشرفت فيزيكي پروژه ) توسط سرمايه گذار ، تأمين 80  درصد از برآورد كل پروژه توسط بانك ها و مؤسسـات مالي طرف قرارداد با سازمان خواهد بود.

- معافيت از عوارض تغيير كاربري

- زمين :  واگذاري اراضي واقع در خارج از حريم شهرها توسط سازمان جهاد كشاورزي با قيمت منطقه اي بوده و در حريم و محدوده شهرها توسط سازمان مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي در اقساط پنج ساله با پرداخت 10  درصد قيمت كل در سال اول واگذاري مي باشد.

- صدور پروانه ساخت تأسيسات بر اساس تعرفه و عوارض واحدهاي صنعتي با لحاظ تخفيف هاي ويژه

- امكان واگذاري اراضي براي اجراي طرح پس از آماده سازي توسط سرمايه گذار به ساير اشخاص

گلستان گردی
لطفا بر روی نقشه بالا کلیک نمایید
جاذبه های گردشگری
نقشه گلستان
نقشه گلستان
سایر سایت های اداره
تابلوی اعلانات
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد