7
سمنو پزان در آستانه نوروز در علی آبادکتول
یکی از آداب و رسوم مردم علی آباد کتول در آستانه نوروز پختن سمنو میباشد.

ميان جشن های ملی ایران؛ نوروز٬ مهرگان و سده از دیگر جشن های پر رونق تر بوده است اما به تدریج مهرگان و سده در ميان ایرانی ها رونق خود را از دست داد. این جشن ها در دوران پس از اسلام نه تنها عموميت و آوازه نوروز را نيافت بلکه رفته رفته کمرنگ تر شد و تدریجا برخی از آداب آنها در نوروز حل شد و خود نيز عملا منحل شده اند تنها نوروز توانست همچنان عيد بزرگ ایرانيان به جا بماند و حتی به دليل بعضی از رسوم متناسب با آداب اسلامی و نوعی تقدس و اهميت نيز بيابد. عيدها و جشن ها٬ افتخار ملی هر قوم و سرزمين و نشان ساختار و پيشينه فرهنگی و تمدن آنان است اعيادی که از نظر دیرینگی تاریخی و مذهبی ریشه دار بوده و در طول زمان با اعتقاد و آداب و رسوم ملت ها در هم آميخته٬ جلوه ویژه ای دارند و بی آنان هيچ ملتی هویت واقعی ندارد و به بيگانگی از خود دچار خواهد شد عيد نوروز از این جهت که اعتقادات و باورهای مذهبی و سنن کهن ملی٬ در آن به هم آميخته٬ اهميتی گسترده یافته است. استان گلستان با داشتن تاریخ کهن پنج هزار ساله و سکونت اقوام مختلفی چون فارس٬ ترکمن٬ بلوچ٬ کتولی٬ سمنانی٬ قزاق و غيره از تنوع قومی و فرهنگی خاصی برخوردار است به گونه ای که می شود چنين پنداشت استان گلستان خود ایارنی کوچک است عيد باستانی نوروز از اعياد باستانی و برجسته ایرانيان است که از گذشته ای دور تا به اکنون با مراسمی خاص برگزار شده است. شهرعلی آباد کتول نيز دارای آداب و رسوم مخصوص به خود می باشد

 

 

که می توان به سمنو پزی: در علی آباد کتول در اوایل اسفند ماه زنان علی آبادی به پخت سمنو پرداخته و علاوه براینکه برای سفره هفت سين استفاده می کنند مقداری از آن را هم بين همسایگان و اقوام تقسيم می کنند. پخت نان و شيرینی سنتی: نان عيدی٬ حلوا اماج٬ قطاب٬ سرغربيلی٬ نان زنجيبيلی از شيرینی های مخصوص علی آباد است که هنوز هم مردم اهميت زیادی به پخت و استفاده از آن در ایام عيد و یا سایر مراسمات رسمی دارند.

 

 

گلستان گردی
لطفا بر روی نقشه بالا کلیک نمایید
جاذبه های گردشگری
نقشه گلستان
نقشه گلستان
سایر سایت های اداره
تابلوی اعلانات
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد