7
آبشار و سد كبـود وال
امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي همواره مورد توجه گردشگــران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي گردشگري فراهم مي سازد.

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي همواره مورد توجه گردشگــران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي گردشگري فراهم مي سازد. با توجه به اهداف و سياست هاي دولت در سند چشم انـداز كشور كه در آن سالانه به ورود 20  ميليون گردشگر خارجي تأكيد شده است ، ايجاد زير ساخت هاي گردشگري از واقعيت هاي اجتناب ناپذير است. بر اساس ماده 8  قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مصوب 19 / 12 / 1380 ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و ايرانگــردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگــردان دولت مي تواند در مناطق مستعد كشور و قطب هاي گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضي بخش غير دولتي اجازه تأسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد. با عنايت به ماده قانوني فوق الذكر ، آئين نامه اجرائي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري در 10  ماده به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است كه به تفصيل چگونگي سطح بندي ، مراكز خدماتي ، رفاهي ، فرهنگي و گردشگري ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و اختيارات سرمايه گذاران به نحوه اجراي طرح هاي مصوب ، جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي را توضيح داده است. بر اين اساس و با توجه به اعلام آمادگي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و مردم محلي براي ارزشمند ساختن و بهره برداري از اين مناطق ، معاونت سرمايه گذاري و طرح ها و دفتر مناطق گردشگري سازمان را بر آن داشت تا به صورت همزمان و در چارچوب واحد اقدام به انجام مطالعات امكان سنجي و عملياتي نمودن مناطق نمونه مصوب در سراسر كشور بنمايد. اين اقدام نيز گامي است در راستاي اطلاع رساني بيشتر به سرمايه گذاران و كار آفرينان داخلي و خارجي علاقه مند در زمينه گردشگري ، اميدواريم كه در جهت تصميم سازي و تصميم گيري شما مؤثر باشيم.

 

موقعيت منطقه گردشگري آبشار و سد كبود وال در كشور

 

منطقه نمونه گردشگـري : آبشار و سد كبـود وال در استان گلستان

 

 موقعيت منطقه گردشگري آبشار و سد كبود وال در شهرستان علي آباد

 

موقعيت منطقه گردشگري آبشار و سد كبود وال در منطقه

 

 

1- مشخصـات منطقـه  :

نام منطقــه : آبشـــار و سد كبـــودوال

استــان :  گلستـان

آدرس : استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستاي كرد آباد

نزديك ترين شهــر  :  شهرستان علي آباد كتول و در فاصله 3  كيلومتري واقع است.

نزديك ترين روستــا :  كرد آباد

طول جغرافيايــي :     06ً   53َ   ْ54                  

عرض جغرافيايــي :    ً 46  َ 54   ْ36   

نــوع جـاذبـــه : طبيعي ، پارك طبيعت و اكو توريسم         

اقليــم منطقــه : معتدل مرطوب و نيمه مرطوب

مساحت منطقه :  103   هكتار                    

توپوگرافـي منطقه :  كوهستانـي ، تپه ماهـور

 پوشش گياهـي منطقه : جنگلـي                                      

منابع آب موجـود : آبهاي سطحـي ، چاه و چشمـه

 

زير ساخت هاي استان  :

استان گلستان دارای فرودگاه ، راه آهن ، بندر و آزاد راه است

فاصلــه تا مركـــز استــان :  44  كيلومتري غرب گرگان               

فاصلـه تا مركــز شهرستــان  :  3   كيلومتري جنــوب شهرستان علي آباد كتول

فاصلـه تا نـزديك تريـن فـرودگــاه :  44   كيلومتر           

فاصلـه تا نـزديك تريـن ايستگـاه راه آهـن :  44  كيلومتر

فاصلـه تا نزديك تريـن بنـدر :   85  كيلومتر        

فاصلـه تا نـزديك تريـن راه اصلـي :  3  كيلومتر فاصله تا جاده اصلي گرگان- مشهد

 

2-  زير ساخت هاي مورد نياز تا ورودي منطقه :  خطوط انتقال گاز

زير بناهاي اوليه منطقه :  جـاده آسفالته ، آب آشاميدني از چشمه و خطوط انتقـال برق تأمين شده و 6  چشمه سرويس بهداشتي ، سنگ فرش دسترسي به آبشار ، نمازخانه ، آلاچيق ، 7  سكوي نشيمن ، روشنائي و محوطه سازي احداث گرديده است.                                 

تأسيسات اقامتي و پذيرايي در شهرستان  :  تعداد اماكن اقامتي و سالنهای پذیرایی صرف غذا در شهرستان علی آباد به صورت زير است.

واحد پذیرایی

شهرستان

تعداد

علي آباد

7

 

 

وضعيت هتل درمنطقه  مورد بررسي به صو رت زير است :

هتل

شهرستان

تعداد

4 ستاره

3 ستاره

2 ستاره

1 ستاره

اتاق

تخت

علی آباد

1

 

 

1

 

8

32

 

 

وضعيت مهمان پذير ها در منطقه در جدول زير نشان داده شده است.

مهمان پذیر

شهرستان

تعداد

اتاق

تخت

علی آباد

2

27

82

 

 

 

تسهيلات خدماتي در شهرستان :  در فاصله 4  كيلومتري از منطقه و در شهرستان علي آباد كتول كليه امكانات موجود است.

خدمات مسافرتـــي به صورت  :

خدمات مسافرتی

شهرستان

تعداد

بند الف و ب

بند ب

علی آباد

1

 

1

 

 

تعداد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شهرستان علي آباد در جدول زير مشخص شده است.

 

علی آباد کتول‌

تجارت

پست بانک

بانک سپه

رفاه

صادرات

کشاورزی

مسکن

ملت

ملی

توسعه تعاون

سینا

جمع کل

9

1

2

3

3

4

3

4

6

1

1

37

 

 

علی آباد کتول‌

قوامین

مالی اعتباری مهر

جمع کل

1

2

3

 

 

وضعيت مراكز درماني در شهرستان  :

درمانی و بهداشتی

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

شهرستان

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

علي آباد

1

108

1

108

0

0

0

0

 

 

تجهيزات ورزشي و تفريحي موجود در منطقه :  اين منطقه فاقد هر گونه تجهيزات ورزشي مي باشد

3-  تعداد جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

   تعداد 7 جاذبه ديگر در منطقه مورد مطالعه وجود دارد.

  بازارهاي اصلي هدف :  ملي و  محلي

 تعداد گردشگران استان :   داخلي :    3208021 نفر در نوروز 88   خارجي : كمتر از 2000 نفر

فصول گردشگري منطقه  :  اين منطقه در تمام فصول سال قابليت جذب گردشگران را دارد.

نرخ اشغال تخت مراكز اقامتي :  69 درصد

 

4- مهمترين زمينه هاي سرمايه گذاري  : 

 • متل و كمپينگ هاي اقامتي
 • مجتمع گردشگري وتوريستي
 • رستوران و چايخانه سنتي
 • نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • گردشگري سلامت
 • نظاره و پایش پرندگان
 • تأسيسات ورزشي
 • اکوتوريسم با جهت گيري مناطق کوهستاني
 • کمپ هاي موقت
 • آلاچیق و پارکینگ

5- مطالعات در دست انجام براي منطقه :

 • مطالعه امکانسنجي منطقه نمونه گردشگري پارک جنگلی کبودوال
 • مطالعات  طرح جامع گرد شگري استان گلستان

 

6- نوع تأسيسات قابل اجرا بر اساس مطالعات : 

 • متل و كمپينگ هاي اقامتي
 • مجتمع گردشگري وتوريستي
 • رستوران و چايخانه سنتي
 • نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • تأسيسات ورزشي
 • کمپ هاي موقت
 • آلاچیق و پارکینگ

7- برنامه زمان بندي از مرحله طراحي تا بهره برداري : 

برنامه زمان بندي ندارد

8 - برآورد ميزان سرمايه گذاري :           130 ميليارد ريال                             

9- مقدار و اعتبار مورد نياز براي زير ساخت ها :

جـاده آسفالته ، آب آشاميدني از چشمه و خطوط انتقـال برق تأمين شده  است. اعتبار مورد نیاز برای تامین گاز منطقه به قرار ذیل می باشد :

گاز                  km3                180 میلیون تومان

10- آمار گردشگران منطقه  :

سالانه تقریبا 240 هزار نفر از منطقه بازدید می کنند .

11- جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

جنگل زرين گل - غار سياه مرزكوه - جنگل محمدآباد - دهكده ييلاقي شيرنوا.- دهكده ييلاقي چينه پارچ- دهكده ييلاقي افراتخته

12- قابليت ها و فرصت هاي منطقه  :

 • نزدیکی به امکانات زیر  ریلی – هوایی – جاده ای مرکز استان
 • عبور گردشگران بی شمار از محور تهران – گرگان – مشهد
 • اجرای پروژه سد زرین  گل – کبودوال
 • توسعه منطقه گردشگری کبودوال و تشکیل محور گردشگری با سایر مناطق نمونه واقع در شهرستان علی آباد به منظور جذب گردشگر
 • نزدیکی به مرکز استان برای توسعه فعالیت های گردشگری
 • طبیعت زیبا و بکر

13- وضعيت سرمايه گذاري فعلي در منطقه :

متقاضی سرمایه گذاری در منطقه وجود ندارد .                  

 

 

 

 

فاصله منطقه نمونه گردشگري آبشار و سد كبودوال تا ايستگاه قطار ،  فرودگاه  ، بندر و ...

 

 

14-جايگاه منطقه نمونه در برنامه ملي گردشگري و منطقه اي استان ، مصوبات هيأت دولت و مطالعات بالا دستي انجام شده :

اين منطقه به عنوان اولين پارك طبيعي كشور شناخته مي شود همچنين در سفر رياست جمهوري به استان گلستان به عنوان اولويت هاي گردشگري مورد اشاره قرار گرفته است.

 

15- وضعيت مالكيت اراضي : 

اراضي اين ناحيه به صورت دولتي و تحت تملك سازمان منابع طبيعي است.

16- برآورد ميزان سرمايه گذاري و زمينه هاي آن در آينده  :

برآورد می شود تا میزان 260 میلیارد ریال در آینده پتانسیل سرمایه گذاری وجود داشته باشد .

17- نظـر اوليه دستگاه هاي ذير بط در مورد امكان تأمين خدمات زير بنايي ( آب ، برق ، تلفن ، گاز ، راه )  :

18- زمان مورد نياز براي شروع عمليات  :

زمان مورد نياز براي شروع عمليات 13 ماه تعيين مي­گردد.

 

 

19 - اثرات ويژه راه اندازي منطقه نمونه در سطوح ملي و منطقه اي  :

 • برگزاری تورهای طبیعت گردی
 • ایجاد فرصت های شغلی
 • امکان گسترش سرمایه گذاری در منطقه
 •  افزايش گردشگران استان و منطقه
 • ارتقا و توسعه فرهنگ گردشگری و ایجاد همبستگی منطقه ای و ناحیه ای
 • ارتقا سطح رفاه اجتماعی
 • رونق اقتصادی

20- ميزان اشتغال زائي مستقيم و غير مستقيم پس از راه اندازي منطقه  :

120   تا  130 نفر
امتيازات ويـژه :

- صدور موافقت نامه تأسيس منطقه نمونه به عهده سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگـري است.

- تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات خدماتي ( آب ، برق ، راه )  تا محل اجراي طرح

- تأمين وام ( تسهيلات ) پس از بيست درصد هزينه كرد ( پيشرفت فيزيكي پروژه ) توسط سرمايه گذار ، تأمين 80  درصد از برآورد كل پروژه توسط بانك ها و مؤسسـات مالي طرف قرارداد با سازمان خواهد بود.

- معافيت از عوارض تغيير كاربري

- زمين :  واگذاري اراضي واقع در خارج از حريم شهرها توسط سازمان جهاد كشاورزي با قيمت منطقه اي بوده و در حريم و محدوده شهرها توسط سازمان مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي در اقساط پنج ساله با پرداخت 10 درصد قيمت كل در سال اول واگذاري مي باشد.

- صدور پروانه ساخت تأسيسات بر اساس تعرفه و عوارض واحدهاي صنعتي با لحاظ تخفيف هاي ويژه

- امكان واگذاري اراضي براي اجراي طرح پس از آماده سازي توسط سرمايه گذار به ساير اشخاص

 

 

گلستان گردی
لطفا بر روی نقشه بالا کلیک نمایید
جاذبه های گردشگری
نقشه گلستان
نقشه گلستان
سایر سایت های اداره
تابلوی اعلانات
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد