7
شاه دزد بازی
این بازی بسیار مفرح می باشد . تعداد بازی کنان آن از پنج نفر کمتر نباشد و هر چه این تعداد بیشتر باشد لذت بخش تر است .

این بازی بسیار مفرح می باشد . تعداد بازی کنان آن از پنج نفر کمتر نباشد و هر چه این تعداد بیشتر باشد لذت بخش تر است .

روش بازی : یک قوطی کبریت بردارید . دو طرفی که زبر است و کبریت را روشن می کنند ، یکی را شاه و دیگری را وزیر می نویسند . دو طرف دیگر کبریت که سطح بزرگتری دارد یکی را پوچ و دیگری را دزد می نویسند .

به نوبت کبریت را بالا انداخته ( شبیه شیر و خط ) و شانس هر یک را می بینند . تا زمانی که یکی شاه و دیگری وزیر باشد .

یک دستمال (روسری محلی ) که سر آن را گره زده اند دست وزیر می دادند و چنانچه در حین بازی کسی با انداختن کبریت دزد می شد ( سمتی که دزد نوشته بود بالا قرار می گرفت ) فورا وزیر رو به شاه می گفت : شاه دزد پیدا کردم

شاه: دزد کیه؟                                       قوطی کبریت

وزیر : همین آقا !

شاه: چی دزدیده ؟

وزیر : یه کیسه پر پول و یا .... ( در این جا وزیر هر چه از دست دزد ناراحت تر بود دزدی آن را بزرگتر جلوه می داد تا شاه مجازات بزرگتری برای او در نظر بگیرد .

آنگاه شاه با توجه به دزدی انجام گرفته مجازاتهای مختلفی در نظر می گرفت که دزد بیچاره باید به آن تن می داد .

برخی از مجازات ها عبارتند از : ۱۰ یا ۲۰ ضربه شلاق با دستمال ، سبیل چمی ( وزیر با دو انگشت شصت روی لب بالای دزد با فشار می کشد ، طوری که لب بالای دزد بیچاره قرمز می شد.)، سواری دادن ، پتقی ( دزد باید لپش را باد کند و وزیر با نوک انگشتان روی آن بزند .) و ..........

در حین بالا انداختن کبریت اگر شاه یا وزیر در می آمد سمت شاه و یا وزیر به او می رسید .

گلستان گردی
لطفا بر روی نقشه بالا کلیک نمایید
جاذبه های گردشگری
نقشه گلستان
نقشه گلستان
سایر سایت های اداره
تابلوی اعلانات
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد