7
حاشیه اترک (سد دانشمند)
امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. كشور جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي همواره مورد توجه گردشگــران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است كه اين عامل شرايط مساعدي را براي بهره برداري و توسعه زير ساخت هاي گردشگري فراهم مي سازد.

با توجه به اهداف و سياست هاي دولت در سند چشم انداز كشور كه در آن سالانه به ورود 20  ميليون گردشگر خارجي تأكيد شده است ، ايجاد زير ساخت هاي گردشگري از واقعيت هاي اجتناب ناپذير است. بر اساس ماده 8  قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مصوب 19 / 12 / 1380 ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و ايرانگــردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگــردان دولت مي تواند در مناطق مستعد كشور و قطب هاي گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضي بخش غير دولتي اجازه تأسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد. با عنايت به ماده قانوني فوق الذكر ، آئين نامه اجرائي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري در 10  ماده به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است كه به تفصيل چگونگي سطح بندي ، مراكز خدماتي ، رفاهي ، فرهنگي و گردشگري ، ايجاد تأسيسات زير بنائي و اختيارات سرمايه گذاران به نحوه اجراي طرح هاي مصوب ، جلب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي را توضيح داده است. بر اين اساس و با توجه به اعلام آمادگي سرمايه گذاران داخلي و خارجي و مردم محلي براي ارزشمند ساختن و بهره برداري از اين مناطق ، معاونت سرمايه گذاري و طرح ها و دفتر مناطق گردشگري سازمان را بر آن داشت تا به صورت همزمان و در چارچوب واحد اقدام به انجام مطالعات امكان سنجي و عملياتي نمودن مناطق نمونه مصوب در سراسر كشور بنمايد. اين اقدام نيز گامي است در راستاي اطلاع رساني بيشتر به سرمايه گذاران و كار آفرينان داخلي و خارجي علاقه مند در زمينه گردشگري ، اميدواريم كه در جهت تصميم سازي و تصميم گيري شما مؤثر باشيم.

 

موقعيت منطقه نمونه گردشگـري حاشیه اترک در كشور

موقعيت منطقه نمونه گردشگـري حاشیه اترک در استان گلستان

موقعيت منطقه نمونه گردشگـري حاشیه اترک در شهرستان گنبد

موقعيت منطقه نمونه گردشگـري حاشیه اترک در منطقه

 

1- مشخصـات منطقـه  :

نام منطقــه : منطقه نمونه گردشگـري حاشیه اترک (سد دانشمند)

استــان :  گلستـان

آدرس : استان گلستان- شهرستان گنبد كاووس- سد دانشمند

نزديك ترين شهــر  : اينچه برون

نزديك ترين روستــا : تنگلـــي و دانشمند

طول جغرافيايــي :      54ً  45َ  ْ 54

عرض جغرافيايــي :    05ً   32َ   ْ  37

نــوع جـاذبـــه :  طبيعي و انسان ساخت

اقليــم منطقــه :  نيمه خشك تا معتدل

توپوگرافـي منطقه :  تپه ماهــــور و دشت

 

پوشش گياهـي منطقه : مرتع ، بيابان

منابع آب موجـود :   رودخانه اترك ، آبهای سطحی و چاه

 

 

 

 

 

زير ساخت هاي استان  :

استان گلستان دارای فرودگاه ، راه آهن ، بندر و آزاد راه است

فاصلــه تا مركـــز استــان :  90   كيلومتر ( گرگان )

فاصلـه تا مركــز شهرستــان  :  60   كيلومتر  ( گنبد )

فاصلـه تا نـزديك تريـن فـرودگــاه :  90  كيلومتر ( گرگان )              

فاصلـه تا نـزديك تريـن ايستگـاه راه آهـن :  90  كيلومتر ( گرگان )

فاصلـه تا نزديك تريـن بنـدر :   110  كيلومتر ( بندر تركمن )      

فاصلـه تا نـزديك تريـن راه اصلـي :   ---------

 

 

 

 

 

 

 

2 - زير ساخت هاي مورد نياز تا ورودي منطقه :  خطوط انتقال گاز

زير بناهاي اوليه منطقه :  راه  ، بــرق و آب تأمين و اجــرا شده است.

تأسيسات اقامتي و پذيرايي در شهرستان  :

تعداد اماكن اقامتي و سالنهای پذیرایی صرف غذا در منطقه مورد مطالعه به صورت زير است.

واحد پذیرایی

شهرستان

تعداد

گنبد

9

 

 

 

 

 

وضعيت هتل در شهرستان گنبد كاووس  به صو رت زير است :

هتل

شهرستان

تعداد

4 ستاره

3 ستاره

2 ستاره

1 ستاره

اتاق

تخت

گنبد

2

 

 

1

1

37

90

 

 

وضعيت مهمان پذير ها در منطقه در جدول زير نشان داده شده است.

مهمان پذیر

شهرستان

تعداد

اتاق

تخت

گنبد

4

45

99

 

 

 

 

 

تسهيلات خدماتي در شهرستان  :

واحدهای خدمات مسافرتي به صورت :

 

خدمات مسافرتی

شهرستان

تعداد

بند الف و ب

بند ب

گنبد

4

 

4

 

 

 

 

 

تعداد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري در شهرستان علي آباد در جدول زير مشخص شده است.

 

 

گنبد

تجارت

اقتصاد نوین

پارسیان

پست بانک

بانک سامان

بانک سپه

رفاه

صادرات

کشاورزی

مسکن

ملت

ملی

18

1

1

1

1

5

4

7

4

4

6

7

 

 

گنبد

قوامین

مالی اعتباری مهر

جمع کل

2

3

5

 

 

 

 

 

 

وضيت مراكز درماني در شهرستان :

 

درمانی و بهداشتی

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

خصوصي

ساير

شهرستان

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

تعداد

تخت

گنبد

6

526

3

295

2

94

1

137

 

 

تجهيزات ورزشي و تفريحي موجود در منطقه :  منطقه مذكور فاقد امكانات ورزشي است.

3 - تعداد جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

6 جاذبه

  بازارهاي اصلي هدف :  بازارهاي هدف اين  منطقه به صورت محلي ، ملي و ببن المللي مي باشد.

- تعداد گردشگران استان :  3208021 نفر در نوروز 88   خارجي : كمتر از 2000 نفر

فصول گردشگري منطقه  :  اين منطقه در تمام فصول سال قابليت جذب گردشگران را دارد.

نرخ اشغال تخت مراكز اقامتي :  69 درصد

4- مهمترين زمينه هاي سرمايه گذاري  :

 • هتل سه ستاره
 • هتل دو ستاره
 • متل و كمپيينگ
 • مجتمع تجاری و بازارچه مرزی
 • اکوتوريسم با جهت گيري مناطق تالابی
 • نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • ایجاد دهکده های توریستی
 • مجتمع گردشگري وتوريستي
 • باشگاه جوانان
 • رستوران و چايخانه سنتي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • مجتمع هاي اسب سواري ، شتر سواري ، سوار كاري
 • ورزش هاي آبي و قايق سواري
 • پارك بازي كودكان
 • گردشگري سلامت
 • ایجاد تورهای گردشگری در روستاهای منطقه
 • آلاچيق ، پيك نيك و پاركينگ
 • نظاره و پایش پرندگان

 

5-  مطالعات در دست انجام براي منطقه :      

 • مطالعات امكان سنجي منطقه نمونه گردشگري
 • مطالعات طرح جامع گردشگري استان گلستان

6- نوع تأسيسات قابل اجرا بر اساس مطالعات  :

 • هتل سه ستاره
 • هتل دو ستاره
 • متل و كمپيينگ
 • مجتمع تجاری و بازارچه مرزی
 • نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستي
 • ایجاد دهکده های توریستی
 • مجتمع گردشگري وتوريستي
 • باشگاه جوانان
 • رستوران و چايخانه سنتي
 • تأسيسات ورزشي و تفريحي
 • مجتمع هاي اسب سواري ، شتر سواري ، سوار كاري
 • ورزش هاي آبي و قايق سواري
 • پارك بازي كودكان
 • آلاچيق ، پيك نيك و پاركينگ
 • نظاره و پایش پرندگان

 

7- برنامه زمان بندي از مرحله طراحي تا بهره برداري :

برنامه زمان بندي ندارد

8- برآورد ميزان سرمايه گذاري :  148  ميليارد ريال

9- مقدار و اعتبار مورد نياز براي زير ساخت ها :

زیر ساخت های اولیه شامل آب، راه و برق تامین شده است . اعتبار به منظور تامین گاز منطقه به قرار ذیل می باشد :

گاز                               km4                  200 میلیون تومان

10- آمار گردشگران منطقه  :

سالانه تقریبا 60 هزار نفر از منطقه بازدید می کنند .

11- جاذبه هاي گردشگري در محدوده منطقه  :

تالاب هاي آلماگل ،آجي گل و آلاگل - برج گنبد- شهر تاريخي جرجان - امامزاده يحيي بن زيد  ياريم تپه - گبري قلعه

12- قابليت ها و فرصت هاي منطقه  :

 • برخورداري از اراضي دشتي و جلگه اي منطقه
 • برخورداري از اكوسيستم آبي و خاكي
 • وجود منابع آبي نسبتا پر آب
 • مجاورت با كشورهاي آسيايي
 • موقعيت ارتباطي با كشورهاي آسياي مركزي
 • مجاورت با بازارچه مرزي
 • دسترسي به محورهاي اصلي استان
 • امكان تأسيس و توسعه واحدهاي اقتصادي در مكان هاي توريستي
 • امكان بهره مندي از تجربيات كشورهاي مجاور و همسايه
 • وجود ويژگي هاي قومي و نژادي
 • امكان برگزاري فستوال ها و جشن

13 - وضعيت سرمايه گذاري فعلي در منطقه :

متقاضی سرمایه گذاری در منطقه وجود ندارد .

 

فاصله منطقه  نمونه گردشگـري حاشیه اترک تا ايستگاه قطار ، فرودگاه ، بندر و ....

 

14- جايگاه منطقه نمونه در برنامه ملي گردشگري و منطقه اي استان ، مصوبات هيأت دولت و مطالعات بالا دستي انجام شده :

راهبردهاي بلند مدت توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي ، برنامه ملي طرح جامع توسعه ميراث فرهنگي ، طبيعي و معنوي ، صنايع دستي و گردشگري ، برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور

 

15- وضعيت مالكيت اراضـي :

مالكيت اراضي اين ناحيه بصورت دولتي و خصوصي مي باشد.

 

16- برآورد ميزان سرمايه گذاري و زمينه هاي آن در آينده  :      

برآورد مي شود پتانسيل سرمايه گذاري منطقه حدود 350 ميليارد ريال باشد.

 

17- نظر اوليه دستگاه هاي ذيـر بط در مورد امكان تأمين خدمات زير بنايي ( آب ، برق ، تلفن ، گاز ، راه )  :

18- زمان مورد نياز براي شروع عمليات  :

زمان مورد نياز براي شروع عمليات 19 ماه تعيين مي­گردد .

19- اثرات ويژه راه اندازي منطقه نمونه در سطوح ملي و منطقه اي  :

 • برآورد نمودن بخشی از نیازهای گردشگران
 • ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد ساکنین
 • ارتقای سطح فرهنگی منطقه نمونه در اثر تماس با گردشگران با سلایق مختلف
 • ارائه زير ساخت هاي مناسب و جذب گردشگر براي استان

 

 

20- ميزان اشتغال زائي مستقيم و غير مستقيم پس از راه اندازي منطقه  :

  تا  150  نفر

 

امتيازات ويـژه :

- صدور موافقت نامه تأسيس منطقه نمونه به عهده سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگـري است.

- تأمين اعتبار مورد نياز تأسيسات خدماتي ( آب ، برق ، راه )  تا محل اجراي طرح

- تأمين وام ( تسهيلات ) پس از بيست درصد هزينه كرد ( پيشرفت فيزيكي پروژه ) توسط سرمايه گذار ، تأمين 80  درصد از برآورد كل پروژه توسط بانك ها و مؤسسـات مالي طرف قرارداد با سازمان خواهد بود.

- معافيت از عوارض تغيير كاربري

- زمين :  واگذاري اراضي واقع در خارج از حريم شهرها توسط سازمان جهاد كشاورزي با قيمت منطقه اي بوده و در حريم و محدوده شهرها توسط سازمان مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي در اقساط پنج ساله با پرداخت 10  درصد قيمت كل در سال اول واگذاري مي باشد.

- صدور پروانه ساخت تأسيسات بر اساس تعرفه و عوارض واحدهاي صنعتي با لحاظ تخفيف هاي ويژه

- امكان واگذاري اراضي براي اجراي طرح پس از آماده سازي توسط سرمايه گذار به ساير اشخاص

 

 

 

گلستان گردی
لطفا بر روی نقشه بالا کلیک نمایید
جاذبه های گردشگری
نقشه گلستان
نقشه گلستان
سایر سایت های اداره
تابلوی اعلانات
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد