منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

ابعاد فرهنگی صنایع دستی


ابعاد فرهنگی صنایع دستی

به علت ارتباط نزدیک صنایع دستی با فرهنگ ها و سنت ها از یک سو و با ساختار اقتصادی از سوی دیگر، مفهوم و قلمرو آن در همه ی کشورها ثابت و یکسان نیست. به گونه ای که در کشورهای صنعتی بیشتر محتوای هنری آن بوده و غالباً به شکل کار در آتلیه (Studio Crafas) در شهر مشاهده می شود. که طی آن اقلام محدودی از فراورده های صنایع دستی توسط عده ای هنرمند که احتمالاً دوره های تخصصی هنری را نیز گذرانده تولید می شود.

 

 

در حالی که در کشورهای جهان سوم، صنایع دستی غالباً به شکل فراگیر و مردمی (Falk Crafas) در جوامع شهری و روستایی متداول است. آنچه که برجستگی خاص به صنایع دستی می دهد «حفظ استقلال و خلاقیت فکری صنعت گر در ساخت اشیاء گوناگون است که موجب شده تا هر کالای دست ساز برای خود هویتی داشته باشد و این درست بر خلاف حالتی است که در مورد محصولات ماشینی با تولید انبوه مشاهده می شود.» در همین زمینه «ژاک آنکتیل» رئیس سابق خانه ی صنایع دستی فرانسه چند سال پیش گفته بود که : «کارگر صنعتی به صورت یکی از اجزاء ماشین آلات کارخانه ای که در آن کار می کند درآمده؛ زیرا همواره ملزم به انجام یک سلسله عملیات تکراری و ملال آور بوده و فرصت هر گونه ابتکار و حتی فکر کردن از او سلب شده است.»

 

 

 

به این ترتیب مشاهده می شود که امروزه صنایع دستی بیشتر متوجه تولیداتی شده که متکی به ابتکارات و خلاقیت های فردی در امر تولید به صورت ایجاد تنوع فوق العاده در طرح ها، نقوش و رنگ ها است.

 

به گفته ی «آندرس کلاسن» رئیس اسبق شورای جهانی صنایع دستی، شرکت های چند ملیتی با تولیدات متحدالشکل خود در سراسر جهان در جهت محو فرهنگ و هویت ملی کشورهای وقفه تلاش می کنند. لذا با توجه به تأثیرگذاری شدید محیط و فضای اطراف بر روی صنعتگران دستی، در آینده خطراتی غنای فرهنگی و اصالت صنایع دستی را تهدید می کند.

 

 

تردیدی نیست که ایجاد مراکز طراحی برای فرش و صنایع دستی در مناطق مختلف کشور که به طور عمده متأثر از محیط و فرهنگ بومی منطقه باشد، می تواند این نارسایی در حفظ اصالت ویژگی طرح ها و نقوش صنایع دستی را برطرف سازد. در صورت عدم توجه به این موضوع، در نتیجه ی توسعه ی ارتباطات و مراودات، نه تنها شاهد اختلاط، بلکه مسخ و بی ارزش شدن طرح های رایج در صنایع دستی ایران خواهیم بود.