منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

سراجی سنتی


تعريف:

سراج بااستفاده از مواد زداینده ضایعات پوست چهار پایان ,  چرم راجهت تبدیل به  محصول چرمی آماده می سازند.                                           

 

تاريخچه:

کاربرد چرم پیش از ریسندگی وبافندگی بوده است .فن چرمسازی از روز گاران قدیم تا سده نوزدهم راکد بود اما در این اواخر با ایجاد روشی نوین  دباغی  تحولاتی رخ داده است. در سال950میلادی در خراسان چرم های ظریفی می ساختند که به سراسر کشور فرستاده می شد.       

                                      

مواد اوليه:

چرم,آب آهک,آرد جو

 

ابزار:

کارد , قیچی , تشت