منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

چاپ باتیک


تعريف:

 ازدیگر هنرهای مرتبط با نساجی می باشد که به کمک موم گیری و رنگ بروی پارچه های ابریشمی توسط قالب های چوبی (مهر) نقوشی سنتی واصیل را ایجاد می نمایند.                                          

 

تاريخچه:

  در سده ششم ( ق . م )  مردم دریای خزر روش  باتیک یارنگ  ناپذیر کردن  منسوجات  را به روی  پارچه های پشمی  بکار می بردند.این هنر را مهاجران باکو باخود به این منطقه آوردند.           

                                                            

مواد اوليه:

پارچه ابریشمی , رنگ گیاهی (امروزه عمدتا از رنگهای راکتیوسرد ورنگهای بازیک استفاده می کنند) , موم , سقز , پارافین , صابون با سود پایین ,     پیه گوسفند              

 

ابزار:

طرح ,قلم مو,مهر(قالب چوبی وفلزی),منگنه(غلطک داغ),میز کار,کارگاه(دستگاه ذوب موم),تشت رنگ ,قیچی

 روسری به شیوه چاپ باتیک