منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

سوزندوزی بلوچ


تعريف :

دوخت آن با استفاده از شمارش تار وپود پارچه با انواع دوخت پركار،ميان كار وكم كار به شيوه سياه دوزي ،ساتن دوزي،شمارش دوزي و...با نقوش هندسي صورت مي گيرد.

 

تاريخچه:

از سابقه تاريخي اين نوع دوخت متاسفانه اطلاع چندان زيادي دردست نيست وآنچه كه مسلم مي باشد اينست كه اين دوخت ار اوايل صدر اسلام در ميان بلوچ ها رايج ودر دوره مغول وبخصوص تيموري وصفوي از رواج كامل برخوردار بوده است.

 

مواد اوليه:

پارچه (پاكستاني،گاندي ايراني)،نخ دمسه

 

ابزار:

سوزن،قيچي،انگشتانه