منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

تشعیر


تعریف:

تشعیررا نوعی تزیین نسخ خطی می دانند که در حاشیه یا متن نسخ یا مرقعا ت وحاشیه آثار نگار گری به کار میرودضمنا به آن دسته از نقوش تزیینی اطلاق میشود که در غالب نقش پردازی ها مشتمل بر خطوط تزیینی، تصاویر پرندگان ودیگر جانوران ونگاره های نباتی است.در تشعیربه طور معمول از یک رنگ – آنهم طلایی –استفاده می شود .

 

تاریخچه:

تشعیر نیز همانندتذهیب در نخستین سده های هجری قمری با تزیین سرآغاز فصول در قرآن ها،شروع شدواین هنر در دوره های تیموری وصفوی به اوج خود رسید.

 

 مواد اولیه :

رنگ طلايي،انواع كاغذ

 

ابزار:

قلم مو،پالت رنگ،خط كش،ترلينگ