منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

صحافی


تعریف:

هنری است که صاحب آن ،کتاب بی جلد راتجلید وکتاب معیوب را وصالی ومرمت وشیرازه دوزی وکاغذ کتابت را جدول کشی می کرد .

 

تاریخچه:

قدمت آن به قدمت خود نوشتن است .پيشينه جلد کتاب در شکلی که امروزه متداول است به حدود 2000سال پیش می رسد.در جهان اسلام ،حدود 2قرن پس از نزول قران کریم ،تا نزدیک به هزار سال شیوه کتاب سازی پیوسته رو به کمال نهاده است.هنر صحافی وتجلید ازقرن 12 ه-ق .رونق خود را ازدست داد .

 

 مواد اولیه:

کاغذ،مقوا ،چرم ،گالینگور ،چسب،شیرازه،پارچه،نخ،طلاو رنگ.

 

ابزار:

سنگ،قید،کارگاه،اسکور،مشته،شفره،گوشه گرد کن(مغار گرد)،گیره طلکوبی ،پرس،ضربی ، گارسه ، حروف ، داغی (خط زدن)،سوزن، درفش ، قلمو ، سوهان و سمباده