منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

تذهیب


تعریف:

تذهیب ،از ریشه "ذهب"به معنی "زراندود کردن"و"طلا کاری" گرفته شده است وهنری است که طی آن نقوش تزیینی نباتی روی اوراق کتاب ،قطعات خوشنویسی ،حاشیه آثار نگارگری آورده می شود.

 

تاریخچه:

تذهیب که در دوره های قبل از ظهور اسلام در ایران ،در تزیین قرآن ها به کار گرفته شد وقرآن های خوشنویسی وتذهیب شده قرون اولیه اسلامی ،نقوش تذهیبی شبیه به نقوش نباتی رایج در دوره ساسانی یا تکمیل شده آن همچون اسلیمی ،ختایی وگره بندیها رادر بر دارد .

در مجموع متوان گفت که تدهیب در دوره قاجاریه بیشتر در خدمت سفارش وتزیینی ایران دانست .امروزه همراه با رواج صنعت چاپ با آنکه هنر تذهیب کتاب نیز تا اندازهای کم رونق شده است.

 

  مواد اولیه:

رنگهای لاجورد،شنجرف،جیوه،گوگرد ،زرنیخ،زنگار،بزنج، سفید آب ،سفیداب قلع ،صمغ عربی وآب طلا. کاغذهای خانبالغ ، ترمه ، سمرقندی ، بخارایی ،کشمیری ، اصفهانی، نخودی و.....

 

ابزار:

قلم مو،خط کش ،ترلینگ، گونیا ومهره،قلم مو گندمی و نیزه ای