منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

خاتم


تعريف:

هنر آراستن سطح اشيا با مثلثهاي كوچك با بهره گيري از اشكال منظم هندسي مي باشد.

 

تاريخچه:

تاريخ پيدايش اين هنررا در ايران را اوايل قرن هشتم هجري شمسي مي دانند.از نمونه هاي جخوب آن سقف ايوان مسجد جامع عتيق شيراز است در دوران صفويه هنرمندان كوشيدند از هنر خود براي ساختن  وتزيين اشيا خانگي مورد نياز مردم استفاده كنند.

 

مواد اوليه:

انواع چوب،استخوان ؛،مفتولهاي فلزي ،صدف،نخ پرك،سريشم،لاك

 

ابزار:

اره،چكش،سوهان،ميخ،انبر