منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

قلمزنی


تعريف :

قلمزنی هنر نقر(کندن) نقوش بر اشياء فلزی است.این هنردرکشورمان همواره با استيل ايرانی ملازمت داشته ونگاره های آن کاملا سنتی است.

 

تاريخچه :                                                                                                                                                                                    

درهزاره اول ق.م هنر فلزکاری در ايران از اعتباز خاصی برخوردار بوده وآثار باارزشی همچون "جام مارليک"درهزاره مذکورساخته شده است.اين هنردرنيمه قرن 14 ميلادی ،صفات وخصايص قلز کاری مغولی ايران بیشتر نمايان می شود .دردوره تيموری نيز فلز کاری در کشورمان به حيات خود ادامه داده است گو اينکه ظزوف وديگر آثار فلزی دوره فوق با آثار ارزشمند دوره سلجوقی فاصله زيادی داشته است .

 

مواد اوليه:

مس،برنج،نقره،طلا،مفرغ،قير،گچ،نفت،دوده وواكس

 

ابزار:

انواع قلم ها(حدود 120 عدد)پرگار (در اندازههای  مختلف)چکش،متر،قيچی،دستگاه ذوب قير،طرح