منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

بافته های داری و زیراندازها


نمدمالي

تعريف

نمد از جمله مصنوعاتي است كه در اثر درگيري و متراكم نمودن پشم و كرك در شرايط فني مناسب رطوبت و فشار از طريق ورزدادن تهيه مي شوند

 

تاريخچه

اسناد و مدارك چيني 2300 پيش از ميلاد درباره پادري ، زره و سپر نمدي صحبت  مي كند. نمونه هاي نمدي كشف شده در پازيريك متعلق به ايران دوره هخامنشي است

 

مواد اوليه

پشم گوسفند،صابون ، كرك قالي ، پودر لباسشويي ،رنگهاي مختلف ، جوهر و ...

 

ابزار

شانه حلاجي،قالب (متشكل از كرباس و حصير)،طناب،وزنه ، كمان و هشته.

پلاس

تعريف                                                                                                                 

نوعي گليم پشمي يك رو است كه غالباً بعنوان زيرانداز بكار مي رودكه در مفروش نمودن كف چادرهاي عشاير يا ساختن سياه چادر مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

تاريخچه :                                                                                                           

بافت گليم بسيار پيش از ظهور حضرت محمد ( ص ) رايج بوده است.از آنجاكه منسوجات اگرحفاظت نشود كوتاه زماني پس از توليد مي پوسد و از بين مي رود هرگز قدمت واقعي سوابق بافندگي شناخته نخواهد شد

 معروفترين پلاسها از ناحيه تركمن صحرا است و طايفه « يموت » ( از طايفه هاي تركمن ) كه در تركستان غربي و ايران زندگي مي كنند تنها قبيله اي است كه مردم آن هنوز هم به بافت گليم ادامه مي دهند

مواد اوليه :                                                                                                         

پشم،نخ پنبه اي،رنگزاوشيميايي،

 

ابزار:

دار افقي،شانه