منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

زین سازی


زين سازي

تعريف

آن چه كه از چرم وچوب درست مي كنند وبر پشت اسب مي گذارندوهنگام سواري روي آن مي نشيند وداراي سازوبرگ وركاب مي باشد.

 

تاريخچه

زين سازي در سال هاي اخير كمتر مورد توجه قرار گرفته واز آنجا كه تقاضا كمتر شده اين هنر نيز كم كم به فراموشي سپرده مي شود.

 

مواد اوليه

چرم گاو(پادوش)،نخ،ميخ دوپا

 

ابزار

قاب آهني،درفش،سوزن