منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

معرفی کارکنان


 

واحد حمایت از تولید

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

تحصیلات

تلفن تماس

عکس

1

شیوا عطایی

مسئول واحد حمایت از تولید

لیسانس صنایع دستی

32222606- 1089 داخلی

2

سمانه خطیر

کارشناس صنایع دستی

لیسانس مهندسی نساجی

32222606-داخلی1091

3

شهلا ساغری

کارشناس صنایع دستی

لیسانس تاریخ

32222606- 1090 داخلی

4

ابوالقاسم بنی کریمی

کارشناس صنایع دستی

لیسانس مهندسی نساجی

32222606- 1087 داخلی