منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

واحد صادرات و بازرگانی


شرح وظایف

 • بررسی ، مطالعه و مقایسه موقعیت بازار صنایع دستی کشور در مقایسه با بازارهای جهانی به منظور رونق و افزایش کمیت و کیفیت صادرات این مصنوعات 
 •  فراهم نمودن زمینه و امکانات لازم به منظور استفاده و بهره گیری از سیستم های پیشرفته معرفی و فروش الکترونیک صنایع دستی با هدف توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بازارهای داخلی و خارجی عرضه محصولات
 •  فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب هنرمندان ، صنعتگران و بازرگانان صنایع دستی جهت حضور و مشارکت موثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی
 •  ایجاد زمینه های مناسب و انجام هماهنگی های لازم به منظور جلب مشارکت بخش های خصوصی و دولتی در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی صنایع دستی در سطح بین المللی
 •  فراهم نمودن امکانات و اتخاذ تمهیدات لازم و مناسب جهت صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ملی ، منطقه ای و بین المللی عمومی و تخصصی صنایع دستی در داخل و خارج از کشور
 •  نظارت ، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی چگونگی معرفی ، عرضه و فروش اقلام صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 •  تدوین ضوابط و مقررات لازم و انجام تمهیدات مقتضی به منظور صدور مجوز تاسیس شرکت های نمایشگاهی تخصصی صنایع دستی توسط بخش خصوصی با همکاری مراجع ذیربط
 • هماهنگی ، همکاری و تعامل با دستگاه ها ، ارگان ها ، سازمان ها ، تشکل های غیردولتی ذیربط به منظور معرفی رشته ها و محصولات صنایع دستی و عرضه آنان در بازارهای داخلی و خارجی متناسب با سلیقه ، نیاز و فرهنگ مصرف بازارهای هدف
 •  برنامه ریزی ، پیگیری و انجام اقدامات لازم در حوزه بازارچه های فروش محصولات صنایع دستی در داخل و خارج از کشور و زیرساخت های آن
 •  برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد تسهیلات در امر عرضه ، فروش و صادرات صنایع دستی به همراه ارایه خدمات بازرگانی مناسب به تولیدکنندگان ، فروشندگان و صادرکنندگان محصولات صنایع دستی در زمینه امور گمرکی ، حمل و نقل و سایر موارد مورد نیاز مشابه
 •  برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های ایجاد و توسعه تشکل های غیردولتی صنایع دستی و حمایت و توانمندسازی آنان
 •  برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء دانش و سطح علمی اعضاء و ارکان اتحادیه ها ، تشکل ها ، موسسات و سازمان های غیردولتی ذیربط صنایع دستی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت ها و مشارکت فعال وگسترده آنان در عرصه های طراحی ، تولید ، بسته بندی ، بازاریابی ، فروش ، صادرات و ... در داخل و خارج از کشور
 •  برنامه ریزی و اقدام به منظور بهره مندی شاغلان صنایع دستی سراسر کشور از مزایای بیمه تامین اجتماعی
 •  برنامه ریزی و اقدام به منظور بهره مندی کارگاه های صنایع دستی در تمامی رشته های مصوب از مزایای قانون معافیت بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی تا سقف پنج نفر کارگر
 • سیاستگذاری ، برنامه ریزی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص اخذ و اعطای تسهیلات کم بهره طویل المدت به حوزه صنایع دستی کشور
 • اتخاذ سیاست ها و ابزار مناسب به منظور حسن نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات ، دستورالعمل ها و ... مربوط به حوزه صنایع دستی
 •  انجام مطالعات لازم و برنامه ریزی مناسب با هدف ارایه حمایت های لازم در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی صنایع دستی
 •  بررسی قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود در حوزه صنایع دستی به منظور ارایه پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح و یا تغییر آنها حسب مورد به مراجع ذیصلاح
 •   انجام نیازسنجی لازم به منظور تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه صنایع دستی و ارایه پیشنهادات به مراجع ذیصلاح و انجام پیگیری های لازم تا حصول نتیجه