منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

آق قلا


 

جدول مشخصات تعاونی های مرتبط با صنایع دستی شهرستان آق قلا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام تعاونی صنایع دستی

آدرس محل فعالیت

تلفن

1

بی بی هاجر سوقی

تعاونی صنایع دستی ترکمن دوخت آق قلا

آق قلا ، فاز کارکنان دولت ، خ استاندارد،نبش استاندارد5

34521569

2

لطیفه پقه

تعاونی صنایع دستی ترکمن آی تکین

آق قلا ، خ خرمشهر ، پشت کارخانه پنبه

09354647798

3

سپیده تیرغم

تعاونی صنایع دستی آئینه گل

آق قلا ، انبارالوم ، خ دکتر شریعتی ، کارگاه آئینه گل

34564574

4

مریم اسماعیلی

تعاونی صنایع دستی ماراگول

آق قلا ، قربان آباد ، جنب منبع آب

09119736915

5

قربان تاج پوری

تعاونی صنایع دستی وفرش سولماز آق قلا

آق قلا ، روستای قانقرمه ، کارگاه شرکت تعاونی سولماز

09111753827