منوی اصلی
گالری فیلم
لینک های مرتبط

خانه صنایع دستی


خانه صنایع دستی

خانه صنایع دستی به خانه هایی اطلاق می گردد که با هدف حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان صنایع دستی و به منظور ارائه خدمات تخصصی در جهت تولید و ارتقا وضعیت صنایع دستی ایجاد می شود.

این واحدها شامل واحدهای کارگاهی، آموزشی، فروش تولیدات صنایع دستی(به ویژه تولیدات خاص منطقه ای) مشاوره ای(خدمات رسانی به تولیدکنندگان و بازرگانان و همچنین ایجاد فضای لازم جهت تبادل نظر هنرمندان و تولیدکنندگان) نمایشگاهی در حوزه صنایع دستی هستند. راه اندازی خانه های صنایع دستی در نقاط مختلف کشور و ارتباط منطقی بین آنان شبکه ای با اهداف خاص و تعریف شده را ایجاد می کند.

برای دیدن گزارش کامل افتتاح  خانه صنایع  دستی استان  روی کلمه  لینک کلیک کنید.