کشور ایران
استان گلستان
مرکزیت گرگان
موقعیت شمالی
جمعیت 1637000
مساحت 22022 کیلومتر مربع
موقعیت مکانی شمال کشور