پرتال گردشگری استان گلستان

اقلام چاپی
جاذبه ها به زبان انگلیسی
جاذبه ها به زبان روسی
اپلیکیشن گردشگری

پایگاه گردشگری (ویزیت ایران)
مشارکت مردمی


راهبرد مشارکت

اخبار مناقصه و مزایده

کارت هدیه صنایع دستی

سازمان ها, ادارات و بخش های خصوصی می توانند با تهیه کارت های هدیه از فروشگاه های مجازی دارنیا به آدرس www.darnia.ir کارت های هدیه به ارزش 30 و 50 هزارتومان خریداری و به کارکنان خود هدیه نمایند

پیوندهای شهرستانی

اداره میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری شهرستان دفتر فنی • http://golestanchto.ir/UserData/News/Normal/golestanchto_ir_1575100465
 • مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان خبر داد ؛
  پیشرفت فیزیکی 85 درصدی پروژه تکمیل محوطه سازی میراث جهانی گنبد قابوس
 • مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان گلستان از پیشرفت فیزیکی 85 درصدی عملیات اجرایی تکمیل فاز اول محوطه سازی میراث جهانی برج قابوس خبر داد.
 • show.php?id=11249
 • بازار تهران
 • http://www.chn.ir/Images/Kind/1.gif
 • http://golestanchto.ir/UserData/News/Normal/golestanchto_ir_1566458815

 • پیشرفت فیزیکی 90 درصدی فاز اول پروژه کمپینگ گردشگری خالد نبی کلاله
 • مسوول دفترفنی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی فاز اول زیر ساخت های گردشگری کمپینگ خالد نبی کلاله خبرداد.
 • show.php?id=10328
 • بازار تهران
 • http://www.chn.ir/Images/Kind/1.gif
 • http://golestanchto.ir/UserData/News/Normal/golestanchto_ir_1566460031
 • مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری صنایع دستی گلستان خبر داد؛
  ساماندهی زیر ساخت های گردشگری در 20 کمپینگ تفرجگاهی گلستان با اعتبار 151میلیارد و 325 میلیون ریال تاکنون
 • مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از ساماندهی و تکمیل زیر ساخت های گردشگری کمپینگ های استان با اعتبار 151 میلیارد و 325 میلیون ریال تاکنون خبر داد .
 • show.php?id=10311
 • بازار تهران
 • http://www.chn.ir/Images/Kind/1.gif
 • http://golestanchto.ir/UserData/News/Normal/golestanchto_ir_1566382317

 • شروع عملیات اجرایی ساماندهی زیر ساخت های گردشگری محور چشمه نیلبرگ رامیان
 • مسوول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از آغازعملیات اجرایی ساماندهی و تکمیل زیرساختهای گردشگری محور گردشگری چشمه نیلبرگ رامیان با اعتباریک میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد .
 • show.php?id=10309
 • بازار تهران
 • http://www.chn.ir/Images/Kind/1.gif
 • http://golestanchto.ir/UserData/News/Normal/golestanchto_ir_1566233784

 • پیشرفت فیزیکی 50 درصدی فاز اول پروژه زیر ساخت های گردشگری مجموعه اسب دوانی روستای صوفیان کلاله
 • مسئول دفتر فنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی فاز اول زیر ساخت های گردشگری مجموعه اسب دوانی روستای صوفیان کلاله خبرداد.
 • show.php?id=10308
 • بازار تهران
 • http://www.chn.ir/Images/Kind/1.gif
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان گلستان از پیشرفت فیزیکی 85 درصدی عملیات اجرایی تکمیل فاز اول محوطه سازی میراث جهانی برج قابوس خبر داد.
بازدید : 77 / تاریخ انتشار خبر : شنبه 09 آذر 1398 11:24
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان و نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی با همراهی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ترکمن از روند پیشرفت پروژه جاده سلامت شهرستان بازدید کرد.
بازدید : 26 / تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 01 آبان 1398 11:20
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از ساماندهی و تکمیل زیر ساخت های گردشگری کمپینگ های استان با اعتبار 151 میلیارد و 325 میلیون ریال تاکنون خبر داد .
بازدید : 84 / تاریخ انتشار خبر : پنجشنبه 31 مرداد 1398 14:15
مسوول دفترفنی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی فاز اول زیر ساخت های گردشگری کمپینگ خالد نبی کلاله خبرداد.
بازدید : 55 / تاریخ انتشار خبر : پنجشنبه 31 مرداد 1398 11:56
مسوول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از آغازعملیات اجرایی ساماندهی و تکمیل زیرساختهای گردشگری محور گردشگری چشمه نیلبرگ رامیان با اعتباریک میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد .
بازدید : 92 / تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 30 مرداد 1398 14:41
مسئول دفتر فنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی فاز اول زیر ساخت های گردشگری مجموعه اسب دوانی روستای صوفیان کلاله خبرداد.
بازدید : 54 / تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 30 مرداد 1398 10:24
نمایندگان و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از نحوه اجرا و روند اجرایی پروژه بازارچه صنایع دستی شهرستان آق قلا بازدید کردند.
بازدید : 80 / تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 28 مرداد 1398 09:47
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از ساماندهی و تکمیل زیر ساخت های گردشگری مناطق نمونه استان با اعتبار 203میلیارد و 880میلیون ریال تاکنون خبر داد .
بازدید : 110 / تاریخ انتشار خبر : یکشنبه 27 مرداد 1398 11:44
مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد :
ایجاد زیر ساخت های گردشگری در سواحل گلستان با اعتبار 78 میلیارد و 500 میلیون ریال تاکنون
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از ساماندهی و تکمیل زیر ساخت های گردشگری ساحلی استان با اعتبار 78 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد .
بازدید : 115 / تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:51
مسوول دفترفنی اداره کل میراث فرهنگی گلستان خبر داد :
آغاز عملیات اجرایی تکمیل زیر ساخت های گردشگری محور پاقلعه به پشمکی
مسوول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از آغازعملیات اجرایی ساماندهی و تکمیل زیرساختهای گردشگری محور گردشگری آبشار پشمکی رامیان با اعتباریک میلیارد و 200 میلیون ریال خبر داد .
بازدید : 98 / تاریخ انتشار خبر : سه شنبه 15 مرداد 1398 11:47
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد :
فاز اول کمپینگ خالد نبی شهرستان کلاله با اعتبار 5 میلیارد ریال کلید خورد
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از آغاز عملیات اجرایی فاز اول کمپینگ گردشگری خالد نبی شهرستان کلاله با اعتبار 5 میلیارد ریال خبر داد.
بازدید : 84 / تاریخ انتشار خبر : دوشنبه 14 مرداد 1398 09:39
مسوول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گلستان با همراهی مدیر میراث فرهنگی شهرستان کلاله از ساختمان در حال احداث بازارچه صنایع دستی شهرستان بازدید کرد.
بازدید : 65 / تاریخ انتشار خبر : یکشنبه 13 مرداد 1398 08:37
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از آغازعملیات اجرایی ساماندهی و تکمیل آماده سازی زیرساختهای گردشگری منطقه گردشگری قلعه ماران رامیان با اعتبار4 میلیارد ریال خبر داد .
بازدید : 36 / تاریخ انتشار خبر : یکشنبه 13 مرداد 1398 08:24
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از اتمام عملیات اجرایی ساماندهی زیر ساخت های گردشگری دهنه محمد آباد علی آباد کتول با اعتبار یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال خبر داد.
بازدید : 85 / تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 09 مرداد 1398 08:48
مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد :
آغاز تکمیل فاز اول بازارچه صنایع دستی آق قلا با اعتبار 10 میلیارد ریال
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت : با اعتبار 10 میلیارد ریال عملیات اجرایی تکمیل فاز اول ساختمان بازارچه صنایع دستی آق قلا آغاز شد.
بازدید : 114 / تاریخ انتشار خبر : سه شنبه 08 مرداد 1398 10:13
       123     

آدرس ما رو نقشه :
ارتباط با سرپرست اداره کل
رزومه
جهت ارتباط با ایشان ایـنـجــــا کلیک کنید

ملاقات عمومی با مدیرکل روز های سه شنبه از شروع ساعت اداری تا پایان ساعت اداری

پیام رسان های داخلی
خدمات الکترونیک
سایر خدمات
آخرین بروزرسانی
سه شنبه 19 آذر 1398 16:48

آب و هوای استان
بازدیدهای سایت
تعداد افراد آنلاین :
بازدید امروز : 328
بازدید دیروز : 4328
بازدید هفته : 25036
بازدید ماه : 113496
بازدید سال : 1241970
گزارش تصویری
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*