راهنمای فرآیند دریافت خدمات 

R معرفي سامانه خدمات معاونت فرآیند انجام کار شناسنامه خدمت فرم های مورد نیاز مدارک مورد نیاز لینک دسترسی
1 صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF) - فایل (PDF) -
1 ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF)

فایل (RAR)

مدارک (PDF)

-
2 فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF)

فایل (RAR)

مدارک (PDF)

-
3 صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF)

فایل (RAR)

مدارک (PDF)

-
4 ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF)

فایل (RAR)

مدارک (PDF)

-
5 ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF)

فایل (RAR)

مدارک (PDF)

-
6 ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF)

فایل (RAR)

مدارک (PDF)

-
7 صدور پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (PDF) مدارک (PDF) bpms.ichto.ir
8 صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی) صنایع دستی فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (PDF) مدارک (PDF) bpms.ichto.ir
9 صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی صنایع دستی فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (PDF) مدارک (PDF) bpms.ichto.ir
10 توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی صنایع دستی فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (RAR) مدارک (RAR) -
11 صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری (اقامتی و پذیرایی) گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (PDF) مدارک (PDF) -
12 صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری (خانه مسافر) گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (PDF) مدارک (PDF) -
12 اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری گردشگری - فایل (PDF) - - -
14 صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (RAR) مدارک (PDF) ta.ichto.ir
15 درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری فایل (RAR) فایل (PDF) فایل (RAR) مدارک (RAR) sipsic.ir
16 اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان سرمایه گذاری فایل (PDF) فایل (PDF) فایل (RAR) مدارک (RAR) sipsic.ir
17 اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرمایه گذاری فایل (PDF) فایل (PDF) - - omtm.ir
18 صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری - فایل (PDF) - - -

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*