ارتباط با کارکنانحبیبه ابراهیمی کتولی

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی

شماره داخلی : 1015

مسعود زیارتی

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی : 1066

محمد گلشن

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی : 1038

سمانه کابلی

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی : 1016

مهرنوش مشعوف

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی : 1016

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*