وظایف کارشناسانکارشناسان حوزه معاونت سرمایه گذاری و طرح ها

 

آقای میرکریمی

بازدید - کمیسیون فنی سرمایه گذاری - بررسی پیش طراحها - کمیسیون بررسی نقشه ها (دبیر)

آقای عسگریان

بازدید - استعلامات - بررسی پیش طرج - کمیسیون ذیل کارگروه - موافقت اصولی اولیه - موافقت اصولی - موافقت ایجاد - ثبت اطالعات سامانه

آقای صادقی

کارگروه ها - کمیسیون بررسی نقشه ها - یارانه - تشکیل پرونده تسهیلاتی و پیگیری - بررسی طرح های توضیحی - فنی - اقتصادی - نظارت و پیشرفت فیزیکی

آقای رئیسی

طرح های مهم و شاخص - ساماندهی مناطق نمونه - کمیته آب و گردشگری - طبیعت گردی

خانم ربیعی

تشکل ها و سمن ها - تفاهم نامه ها

 

 

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*